Uzle

Plochá spojka

Váže se v ruce, libovolným způsobem.
Podstatné je správné křížení provazů.
 
 

Lodní uzel

Váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu.
Uvázaný uzel musí odpovídat obrázku.
 
 
 

Tesařský uzel

Váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu.
Volný konec musí být alespoň třikrát provlečen smyčkou.
 

Zkracovačka

Váže se libovolným způsobem.
Po zatažení za konce se uzel nesmí rozvázat.

 

Úvaz na proudnici

Váže se na proudnici spojenou s hadicí, jedním koncem provazu.
Úvaz slouží k vytahování proudnice s hadicí do vyšších pater budov, proto:
 - dlouhý konec lana musí být u hubice, ne u spojek
 - oka na opačném konci musí obepínat půlspojky
 - smyčka na hubici se nesmí rozvázat při zatažení za dlouhý konec lana