Hlášení

Provedení: velitel družstva na pokyn rozhodčího discipliny vydá povel k nástupu:
Družstvo na můj povel - končit! - pozor! - v řad nastoupit! 
Vyrovnat! - přímo hleď! - hlášení hleď! 
Dále velitel družstva podává hlášení: 
Pane rozhodčí, velitel [jméno,příjmení], družstvo (hlídka) je připraveno(a) k provedení discipliny!