Železná neděle

16.05.2013 17:34

Druhou květnovou neděli se mladí hasiči z Bělovse

sešli před zbrojnicí, aby za dozoru dospěláků v Bělovsi

uspořádali tradiční železnou neděli.

Za nasbíraný nepotřebný železný šrot, který pak odvezli do

sběrných surovin, utržili peníze, které však jen z malé

části pokryjí náklady na jejich celoroční zajímavou činnost.

I tak byly děti po celodenní námaze s úlovkem nakonec spokojené.

 

fotografie ZDE