Za sportem na náměstí

24.09.2017 13:19
Dne 16.9.2017 se konala akce "Za sportem na Náměstí." 
 
I přes upršené počasí jsme se této akce zúčastnili, ve stanu jsme měli vystaveny
naše úspěchy za letošní rok a nástěnku s fotografiemi a dalšími věcmi souvisejícími
s naší čiností.
 
Jako ukázku jsme tentokrát zvolili pouze požární útok, jelikož se to na dlažebních kostkách 
dost klouzalo, příchozí děti i dospělí si mohli prohlédnout naší Tatru CAS 30 a také si zkusit 
zastříkat na terče.
 
Martina Skálová 
vedoucí MH Běloves
 
 
vedoucí MH BělovesDne 19.8.2017 se konala akce "Za sportem na Náměstí." 
I přes upršené počasí jsme se této akce zúčastnily, ve stanu jsme měli vystaveny
naše úspěchy za letošní rok a nástěnku s fotografiemi a dalšími věcmi souvisejícími
s naší čiností.
Jako ukázku jsme tentokrát zvolili pouze požární útok, jelikož se to na dlažebních kostkách 
dost klouzalo, příchozí děti i dospělý si mohli prohlédnout naší Tatru CAS 30 a také si zkusit 
zastříkat na terče.
 
Martina Skálová 
vedoucí MH Běloves