UZLOVKA ČESKÁ METUJE

21.02.2017 17:47

UZLOVKA ČESKÁ METUJE 

18. 2. 2017

Již tradičně se konala v polovině února pohárová soutěž starosty České Metuje – českometujská uzlová štafeta, jíž se pravidelně účastní také náš kolektiv mladých hasičů. Sedmičlenná družstva musela prokázat své dovednosti v pletení ok, smyček a závitů. Naše družstvo nastoupilo v kategorii mladších v obou štafetách. V první s jedním a v druhé se dvěma tresty se drželo na medailových pozicích. Nakonec však skončilo na bramborovém čtvrtém místě. V kategorii starších jednotlivců si nejlépe vedl Jakub Vladyka, který se umístil na sedmém místě. V dorostu pak Pavel Hoffman se startovním číslem dva obsadil 8. místo. Všem našim mladým hasičům děkujeme za krásná umístění a příkladnou reprezentaci SDH Běloves.

 

Bc. Richard Švanda

kronikář SDH