Soutěž Nízká Srbská

06.05.2018 15:00

V neděli 6.5.2018 jsme se zúčastnili soutěže "O pohár starosty SDH Nízká Srbská."

Družstvo mladších se umístilo na 7.místě a družstvo starších i přes výborný požární útok na 4.místě.

 

Martina Skálová 

vedoucí MH