31.srpna

29.08.2013 16:19

Sejdeme se ve 12:45 u hasičské zbrojnice. Potom se půjdeme vyfotit a předvíst nějaké ukázky.

Předpokládaný konec ukázek je kolem 17 hodiny a potom následuje

zábava, na kterou jsou samozřejmě zvaní i rodiče.